image description
image description

Proje

Başlık:  0-6 yaş Erken Çocukluk Dönemi Eğitiminde Kalite için Ağ Oluşturma

Referans numarası: 517837-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CNW

Erken çocukluk dönemi eğitim kalitesi, özellikle risk altındaki çocuklar için, motivasyon, kendine güven, bilişsel ve dilsel gelişimlerinin sağlanmasını teşvik eder. Avrupa'daki diğer eğitim kurumlarıyla ortak ağ oluşturulması yoluyla, ortaklar, 0-6 yaş erken çocukluk dönemi gelişiminde karşılaşılan sosyal sorunlarla yüzleşir ve kendi eğitim sistemlerinde oluşan yeni gelişmelere ve özel ihtiyaçlara yönelik çözüm yolları üretmesi için atılması gereken adımların atılmasını sağlar.Ağın amacı; değişik ülkelerde, sosyal çeşitliliğin öneminden başlayarak, risk altında olan erken yaştaki çocukların eğitimi konusunda var olan söylemleri analiz etme, yapısal doğasını gösterme, henüz özel olarak cevap bulunamamış ve artış eğiliminde olan bir fenomen olarak farklı yönetim stratejilerini tanımlamaktır.Öngörülen faaliyetlerle birlikte,  proje ortakları, birbirlerinden alınabilecek eğitimsel stratejileri alabilir, eyleme yönelik olası alanları tanımlar, yeni projelerin geliştirilmesine dönük araştırmaların tespitiiçin stratejiler geliştirir ve Avrupa'daki farklı kuruluşlar arasındaki belirlenmiş yenilikleri uygular. Söz konusu ağ, öğretmenlerin, eğitmenlerin, eğitici personelin ve bununla birlikte onların çalışma planları ile risk altındaki çocukların öğrenme ortamlarının yeterliklerini geliştirir. Sonuçolarak:

  • Avrupa Birliği ülkelerinde 0-6 yaş arası risk altındaki çocukların eğitimlerine yönelik karşılaştırmalı çalışma (her ülkenin ulusal tanımına göre)
  • Avrupa'daki çeşitli ülkeler arasında yenilikçi pedagojik modellerin analizi
  • Sorunlu alanlarla ilgili iyi uygulamalar geliştiren Avrupa ülkelerindeki çalışmaların derlenmesi
  • Yaygınlaştırma için bir e-kitapçığın ve öneri rehberinin hazırlanması
  • Web portalının hazırlanması
  • 3 uluslararası konferansın düzenlenmesi
  • 3 irtibat seminerinin düzenlenmesi
  • Projenin yönetimi ve kalitesinin sağlanması için 6 uluslararası toplantının düzenlenmesi