image description
image description

Știri

image description

Conference at Poland

Konferencja zamykająca project: Focus on children’s future

Konferencja mająca na celu podsumowanie działań i analizę opracowanych materiałów w ramach projektu NETQ6 odbyła się 18 października na terenie WSIU w Łodzi.

Wprowadzenie na temat projektu i jego rezultatów zrobiła prof. Krystyna Baranowicz odniosła się również do materiałów zgromadzonych na stronie internetowej www.netq6.eu ,

na której można nie tylko zapoznać się z ciekawymi informacjami z konferencji jakie miały miejsce w Łodzi, Ankarze oraz w Padwie, ale również filmikami prezentującymi sprawdzone, dobre praktyki z państw partnerskich.

Pierwszym prelegentem była Pani dr Dorota Celińska, która przestawiła rangę wczesnego wspomagania  w wystąpieniu pt. Wspomaganie dziecka – szanse i dylematy. Kolejnie głos zabrała Pani Anna Franczyk, która nie tylko przedstawiła swoja koncepcję Dogoterapii, ale i  zaznaczyła brak czujności rodziców we wczesnym zgłaszaniu się z dzieckiem do specjalistów. Duże zainteresowanie zyskały prezentowane przez p. Annę Franczyk filmiki, które również są zamieszczone na stronie projektu NETQ6.

Następne wystąpienie miała p. Agata Juljańska prezentując Plan Daltoński w praktyce. W obrazowy sposób zaprezentowała realizowanie tej koncepcji z małymi dziećmi na terenie SP ABiS w Łodzi.

Na zakończenie prof. Swietłana Łoboda zaprezentowała sposoby poszukiwań ciekawych materiałów w Internecie i jak z tej wiedzy korzystać przygotowując ciekawe materiały.

Na tym konferencja zakończyła się z przesłaniem, że wczesne lata rozwoju dziecka są niezwykle istotne w wielu krajach europejskich.